New

site-jazz-music-origin-news-web

ดนตรีแจ๊สคืออะไร?

เท่าที่เริ่มจำความได้ดนตรีแจ๊สเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเล่นเพื่อความบันเทิง มันเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับนำมาใช้เต้นในช่วงเวลาพิเศษ ประการที่สองสำหรับคนส่วนใหญ่ เพลงของโบสถ์ที่เล่นเป็นเพียงเพลงที่พวกเขาเคยได้ยิน เพราะไม่มีวิทยุโทรทัศน์ จนถึงทุกวันนี้บางครั้งนักดนตรีแจ๊สก็ขึ้นมาเล่นบนเวทีและเล่นด้วยกันทั้งคืนโดยที่พวกไม่เคยพบกันมาก่อน การที่เข้าใจธรรมชาติของมันจะทำให้เราเข้าใจความหมายของดนตรีแจ๊สได้อย่างแท้จริง ดนตรีแจ๊สมีจุดเริ่มต้นในประเทศสหรัฐเมริกา เป็นแนวดนตรีที่ถูกคิดค้นโดยชาวแอฟริกันอเมริกัน ในต้นปี 1900 ดนตรีชนิดนี้ได้รับอิทธิพลจากจังหวะและดนตรีของแอฟริกาตะวันตก รวมถึงดนตรีพื้นบ้านของอเมริกา วงดนตรีแจ๊สทั่วไปประกอบด้วยกลอง เปียโน กีตาร์ เบส หรือเครื่องเป่าลม เช่นทรอมโบน แซกโซโฟน...

Jazz-Rock

ดนตรี Jazz Rock เป็นอย่างไร

ถ้าพูดถึงดนตรี Rock คุณผู้อ่านคงรู้จักมักคุ้น และได้ยินท่วงทำนองของแนวเพลงสไตล์นี้กันมาอย่างโชกโชนแล้ว โดยนักฟังเพลงส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ต่างชื่นชอบแนวเพลงนี้อย่างมากเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันสำหรับแนวเพลง Jazz ในประเทศไทยก็คงมีผู้รู้จักหรือคุ้นเคยเป็นส่วนน้อย

Blues-jazz

ดนตรี Blues jazz กับ ดนตรี jazz มีความแตกต่างกันอย่างไร

โดยดนตรีแนว Blues และ ดนตรี jazz มักได้รับการเรียกขานว่าเป็นญาติกันในกลุ่มชนิดเพลง นอกจากนี้ผู้ฟังหลายคนก็ยังเชื่อว่าดนตรี Jazz เป็นแขนงหนึ่ง ซึ่งแยกตัวออกมาจาก Blues โดย Blues และ JAZZ เปรียบเสมือนพี่น้องพวกเขาเติบโตขึ้นเคียงข้างกัน เพลง Blues คือ รูปแบบหนึ่งของดนตรี